https://www.ted.com/profiles/23388611 https://www.quibblo.com/user/macityhotel https://www.quora.com/profile/Macityhotel-Macityhotel https://orcid.org/0000-0002-3857-5796 https://yourlisten.com/macityhotel https://www.sparkfun.com/users/1622465 https://list.ly/macityhotel https://www.openstreetmap.org/user/macityhotel https://www.vocabulary.com/profiles/B0VP7D1LQVR25S https://studiopress.community/users/macityhotel/ https://www.flickr.com/people/190205862@N03/ https://speakerdeck.com/macityhotel http://shaboxes.com/author/macityhotel/ http://investorsinsight.com/members/macityhotel/default.aspx https://www.crokes.com/macityhotel/profile/ https://www.aeriagames.com/user/macityhotel/ https://www.noteflight.com/profile/034ce9af3a9bec38894572108f0bd0e3dec6a681 https://www.mapleprimes.com/users/macityhotel https://framagit.org/macityhotel https://dzone.com/users/4435245/macityhotel.html https://www.magcloud.com/user/macityhotel https://tr.gravatar.com/macityhotel https://trello.com/macityhotel https://devpost.com/macityhotel https://medium.com/@macityhotel https://www.intensedebate.com/profiles/macityhotel https://issuu.com/macityhotel https://disqus.com/by/macityhotel http://www.mobypicture.com/user/macityhotel http://www.authorstream.com/macityhotel/ https://visual.ly/users/macityhotel/portfolio https://tinychat.com/room/macityhotel https://weheartit.com/macityhotel https://www.atlasobscura.com/users/7d604a20-4ba0-4865-a833-2b9cfc52f326 https://www.behance.net/macityhmacityh https://pro.ideafit.com/profile/macityhotel-macityhotel https://letterboxd.com/macityhotel/ https://qiita.com/macityhotel https://storium.com/user/macityhotel https://www.diggerslist.com/5f6099d62bc1f/about https://leetcode.com/macityhotel/ https://credly.com/u/2925835 http://storify.co.uk/user/macityhotel/ https://xoops.ec-cube.net/userinfo.php?uid=272743# http://ufotech.com.vn/members/macityhotel.535017/ https://belllibrary.dash.umn.edu/community/profile/macityhotel/ http://ipi.tspu.edu.ru/user/macityhotel/ https://office.ee.oit.edu.tw/discuz/home.php?mod=space&uid=6182 http://knsz.prz.edu.pl/forum/member.php?action=profile&uid=588197 http://www.edu.fudanedu.uk/user/macityhotel/ http://flgclassifieds.cce.cornell.edu/author/macityhotel/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/@4413ED-86B0D1-6CD7D7-990132-91BA62-421600-165574-49025F-6096C6-77AEB3-030285-11 http://imfl.sci.pfu.edu.ru/forum/index.php?action=profile;u=1205103 http://www.kzncomsafety.gov.za/UserProfile/tabid/255/userId/235822/Default.aspx http://old.kam-pod.gov.ua/user/macityhotel/ https://independent.academia.edu/macityhotelmacityhotel https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1181343.page https://vistaweb.isi.edu/macityhotel http://bbs.zgmj.gov.cn/home.php?mod=space&uid=805211 http://web.jmjh.tn.edu.tw/~env/modules/profile/userinfo.php?uid=1929289 http://esri.handong.edu/english/profile.php?mode=viewprofile&u=186680 http://fit.technolog.edu.ru/user/macityhotel/
Tuyển sinh

Thông tin cơ bản về các ngành đào tạo Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất và Sư phạm tiếng anh, Trường Đại học Tây Bắc

1. Ngành Cử nhân Giáo dục chính trị

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục chính trị thuộc khối ngành sư phạm có kiến thức vững vàng về khoa học lý luận chính trị và khoa học giáo dục, có kĩ năng sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, giảng dạy và nghiên cứu các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố, môn giáo dục công dân ở phổ thông; làm việc trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội. 


 

Mục tiêu cụ thể

* Về phẩm chất đạo đức

Có lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa và bản lĩnh chính trị, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, có năng lực bảo vệ có hiệu quả Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Có đạo đức, tác phong của người cán bộ cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp. 

* Về kiến thức

Có kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức đúng đắn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm vững kiến thức cơ bản của khoa học giáo dục. 

Có trình độ, năng lực nhất định về tham mưu - lãnh đạo - quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn, có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn. Có khả năng nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực khoa học chính trị.

* Về kĩ năng

Có năng lực vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào lĩnh vực công tác được giao. 

Có kĩ năng sư phạm, vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học Giáo dục công dân và các môn Lý luận chính trị; có khả năng tiếp cận và xử lý các tình huống chính trị; tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và các công tác khác trong hệ thống chính trị. 

Vị trí việc làm và cơ hội thăng tiến

Sinh viên tốt nghiệp đại học Giáo dục chính trị sẽ trở thành:

- Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông; 

- Giảng viên giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của ĐCSVN, Tư tưởng HCM ở các trường cao đẳng, đại học, các trường chính trị tỉnh, trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, huyện; giáo viên giảng dạy Lý luận chính trị ở các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề;

- Giảng viên giảng dạy các môn phương pháp dạy học trong các trường sư phạm có khoa Giáo dục chịnh trị hoặc Giáo dục công dân

- Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước các cấp, tổ chức Đảng các cấp, tổ chức chính trị xã hội các cấp (hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, đoàn thanh niên....)

- Có cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ các ngành triết học, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Lý luận và phương pháp dạy học chính trị

- Có cơ hội thăng tiến ở các vị trí trong quá trình công tác.

2. Ngành Cử nhân Giáo dục thể chất

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Thể chất có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Nắm vững các tri thức cơ bản về các môn thể thao và phương pháp giảng dạy Giáo dục Thể chất ở các trường đại học, cao đẳng, các trường dạy nghề, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học. Có khả năng giảng dạy tốt các kiến thức Giáo dục Thể chất cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học, đáp ứng mọi chương trình của các bậc học, phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở các trường hiện nay.

Mục tiêu cụ thể

* Về phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thấm nhuần thế giới quan MácLênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

* Về kiến thức

Chương trình hướng tới trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, phương pháp tổ chức thi đấu, phương pháp trọng tài, phương pháp giảng dạy, các kiến thức cơ bản về huấn luyện các môn thể thao.

* Về kỹ năng

Trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng tốt các phương pháp dạy học các môn thể thao cho học sinh các cấp; rèn luyện cho sinh viên khả năng thực hành chính xác kỹ thuật động tác các môn thể thao trong công tác giảng dạy.

Vị trí việc làm và cơ hội thăng tiến

Sinh viên tốt nghiệp đại học Giáo dục thể chất sẽ trở thành:

- Giáo viên giảng dạy môn Thể dục ở trường phổ thông; 

- Giảng viên giảng dạy các môn khoa học về thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp;

- Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước các cấp, tổ chức chính trị xã hội: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Thanh thiếu niên, Nhà Thiếu nhi...)

- Có cơ hội học thạc sĩ, tiến sĩ các ngành liên quan tới lĩnh vực thể dục – thể thao.

3. Ngành Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân ngành sư phạm tiếng Anh có kiến thức vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có kỹ năng sư phạm, có phẩm chất đạo đức và sức khỏe tốt nhằm đáp ứng những yêu cầu về đổi mới trong giáo dục hiện nay ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể

* Về phẩm chất đạo đức

Có lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa và bản lĩnh chính trị, tin tưởng và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, có năng lực bảo vệ có hiệu quả Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Có đạo đức, tác phong của người cán bộ cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp. 

* Về kiến thức

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng Anh đào tạo ra những cử nhân có kiến thức tốt về ngôn ngữ Anh và có thể sử dụng tiếng Anh bậc 5 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam; có hiểu biết về văn hóa và môi trường địa phương, khu vực; có tri thức về hoạt động dạy học tiếng Anh và sự hiểu biết về đối tượng người học; có các kĩ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm; có khả năng thích ứng cao, năng động và linh hoạt; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn; có thể tích lũy những phẩm chất và kĩ năng quan trọng để trở thành cán bộ giảng dạy ở các bậc học, cán bộ quản lý chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh nói riêng và ngành sư  phạm nói chung. 

* Về kĩ năng

Hình thành cho sinh viên hệ thống kỹ năng nghề nghiệp (Kĩ năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề, Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức, Kĩ năng tư duy một cách hệ thống, Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh tác động đến cơ sở làm việc, ngành nghề, Kĩ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc, Kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp), kĩ năng mềm (Kĩ năng tự chủ, Kĩ năng làm việc theo nhóm, Kĩ năng quản lý và lãnh đạo, Kĩ năng giao tiếp), kĩ năng giao tiếp sử dụng ngoại ngữ, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ.

Vị trí việc làm và cơ hội thăng tiến

Sinh viên tốt nghiệp đại học Sư phạm tiếng Anh sẽ trở thành:

- Giáo viên tiếng Anh ở các trường phổ thông.

- Giảng viên bộ giảng dạy tiếng Anh tại các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp.

- Giáo viên tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ.

- Các cơ sở, công ty có yêu cầu về kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh như: Chuyên viên tư vấn viên tại các công ty du học; Cán bộ xuất nhập cảnh ngành công an; Cán bộ bộ phận xuất nhập khẩu; Hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên tại các viện bảo tàng, thư viện; Nhân viên lễ tân tại các nhà hàng, khách sạn;Biên/ phiên dịch; Trợ lý đối ngoại, thương mại cho các cơ quan, công ty, dự án...

 

Thông tin tuyển sinh 2020 của Khoa Cơ sở