https://www.ted.com/profiles/23388611 https://www.quibblo.com/user/macityhotel https://www.quora.com/profile/Macityhotel-Macityhotel https://orcid.org/0000-0002-3857-5796 https://yourlisten.com/macityhotel https://www.sparkfun.com/users/1622465 https://list.ly/macityhotel https://www.openstreetmap.org/user/macityhotel https://www.vocabulary.com/profiles/B0VP7D1LQVR25S https://studiopress.community/users/macityhotel/ https://www.flickr.com/people/190205862@N03/ https://speakerdeck.com/macityhotel http://shaboxes.com/author/macityhotel/ http://investorsinsight.com/members/macityhotel/default.aspx https://www.crokes.com/macityhotel/profile/ https://www.aeriagames.com/user/macityhotel/ https://www.noteflight.com/profile/034ce9af3a9bec38894572108f0bd0e3dec6a681 https://www.mapleprimes.com/users/macityhotel https://framagit.org/macityhotel https://dzone.com/users/4435245/macityhotel.html https://www.magcloud.com/user/macityhotel https://tr.gravatar.com/macityhotel https://trello.com/macityhotel https://devpost.com/macityhotel https://medium.com/@macityhotel https://www.intensedebate.com/profiles/macityhotel https://issuu.com/macityhotel https://disqus.com/by/macityhotel http://www.mobypicture.com/user/macityhotel http://www.authorstream.com/macityhotel/ https://visual.ly/users/macityhotel/portfolio https://tinychat.com/room/macityhotel https://weheartit.com/macityhotel https://www.atlasobscura.com/users/7d604a20-4ba0-4865-a833-2b9cfc52f326 https://www.behance.net/macityhmacityh https://pro.ideafit.com/profile/macityhotel-macityhotel https://letterboxd.com/macityhotel/ https://qiita.com/macityhotel https://storium.com/user/macityhotel https://www.diggerslist.com/5f6099d62bc1f/about https://leetcode.com/macityhotel/ https://credly.com/u/2925835 http://storify.co.uk/user/macityhotel/ https://xoops.ec-cube.net/userinfo.php?uid=272743# http://ufotech.com.vn/members/macityhotel.535017/ https://belllibrary.dash.umn.edu/community/profile/macityhotel/ http://ipi.tspu.edu.ru/user/macityhotel/ https://office.ee.oit.edu.tw/discuz/home.php?mod=space&uid=6182 http://knsz.prz.edu.pl/forum/member.php?action=profile&uid=588197 http://www.edu.fudanedu.uk/user/macityhotel/ http://flgclassifieds.cce.cornell.edu/author/macityhotel/ https://dergipark.org.tr/tr/pub/@4413ED-86B0D1-6CD7D7-990132-91BA62-421600-165574-49025F-6096C6-77AEB3-030285-11 http://imfl.sci.pfu.edu.ru/forum/index.php?action=profile;u=1205103 http://www.kzncomsafety.gov.za/UserProfile/tabid/255/userId/235822/Default.aspx http://old.kam-pod.gov.ua/user/macityhotel/ https://independent.academia.edu/macityhotelmacityhotel https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1181343.page https://vistaweb.isi.edu/macityhotel http://bbs.zgmj.gov.cn/home.php?mod=space&uid=805211 http://web.jmjh.tn.edu.tw/~env/modules/profile/userinfo.php?uid=1929289 http://esri.handong.edu/english/profile.php?mode=viewprofile&u=186680 http://fit.technolog.edu.ru/user/macityhotel/
Đào tạo

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VỚI HAI NHÓM NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN VỚI HAI NHÓM NGÀNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

ThS. Nguyễn Thị Thu Châu

 

Thứ nhất, đối với nhóm ngành nông lâm, kinh tế, công nghệ thông tin, tin học ứng dụng, du lịch: Tổng điểm 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển phải đạt 18 điểm trở lên (trong đó, điểm môn học là điểm trung bình chung của môn học trong 5 kỳ học: học kì 1, học kì 2 lớp 10, học kì 1, học kì 2 lớp 11, học kì 1 lớp 12).

Thứ hai, đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên: tổng điểm 3 môn học trong tổ hợp xét tuyển phải đạt 24 điểm trở lên (Trong đó, điểm môn học là điểm trung bình chung của môn học đó trong năm lớp 12) và học lực lớp 12 xếp loại giỏi, hoặc điểm trung bình tốt nghiệpt ừ 8,0 trở lên.

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022: BIẾT ĐIỂM CHUẨN, THÍ SINH PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TRÚNG TUYỂN?

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022: BIẾT ĐIỂM CHUẨN, THÍ SINH PHẢI

LÀM GÌ ĐỂ TRÚNG TUYỂN?

 

ThS. Khổng Minh Ngọc Mai

 

Sau khi biết điểm chuẩn các phương thức  tuyển sinh  riêng, thí sinh cần

thực hiện những bước tiếp theo trong quy trình xét tuyển để chính thức trúng

tuyển đại học (ĐH) năm nay.

Ba bước cần làm để chính thức trúng tuyển

Thứ nhất, thí sinh tra cứu kết quả đủ điều kiện trúng tuyển vào từng ngành

và chương trình, làm theo hướng dẫn của trường cho tới khi xác nhận nhập học.

Danh sách đủ điều kiện trúng tuyển sẽ được nhà trường cập nhật lên cổng thông

tin của Bộ GD-ĐT. Thí sinh có thể theo dõi thông báo hướng dẫn của trường

qua các kênh khác nhau.

Thứ hai, thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT và chỉ chính thức trúng

tuyển khi được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022, đồng thời đạt ngưỡng

đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các trường có quy định riêng.

Thứ ba, thí sinh cần thực hiện việc đăng ký và sắp xếp lại nguyện vọng

xét tuyển theo quy chế tuyển sinh trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc

trên  Cổng dịch vụ công quốc gia . Thời gian thực hiện đăng ký xét tuyển nguyện

vọng từ ngày 22.7 đến 17 giờ ngày 20.8. Nếu thí sinh nằm trong danh sách đủ

điều kiện trúng tuyển và muốn nhập học ở phương thức nào thì đăng ký là

“Nguyện vọng 1” trên hệ thống.

Cần lưu ý, nếu muốn chính thức trúng tuyển vào ngành đã dự kiến trúng

tuyển thì thí sinh phải đăng ký đúng ngành học và phương thức đã đủ điều kiện

trúng tuyển. Nếu muốn thay đổi ngành học thì phải đăng ký xét tuyển nguyện

vọng ở những phương thức còn thời hạn xét tuyển.

Đào tạo chính quy

Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.Khoa đào tạo các ngành: ĐH Giáo dục Chính trị, ĐHSP Văn - Giáo dục Công dân.