Bộ Luật Lao Động mới nhất do Quốc hội ban hành

Bộ Luật Lao Động mới nhất do Quốc hội ban hành

Thông báo V/v tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013

Trường Đại học Tây Bắc thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2013:

Thông tin chi tiết trong tệp đính kèm

Thông báo V/v xét tuyển thẳng thí sinh vào trường theo nghị quyết 30a của Chính phủ

Thực hiện Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tuyển thẳng thí sinh vào trường theo quy định  tại Nghị quyết 30a của Chính phủ, Trường Đại học Tây Bắc trân trọng thông báo với quý Sở một số thông tin như sau:

    1. Đối tượng xét tuyển thẳng : Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ/TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

    2. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển : thực hiện theo công văn số 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các Sở gửi hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, kèm theo danh sách thí sinh về Trường Đại học Tây Bắc, trước ngày 30/6/2013.

    3. Ngành xét tuyển, số lượng xét tuyển :

1.      Các ngành xét tuyển thẳng đại học

STT

Ngành xét tuyển

Mã ngành

Số lượng tuyển

1         

Sư phạm  Tin học

D140210

25

2         

Sư phạm  Vật lý

D140211

30

3         

Sư phạm  Hóa học

D140212

25

4         

Sư phạm  Sinh học

D140213

30

5         

Lâm sinh

D620205

30

6         

Chăn nuôi

D620105

40

7         

Bảo vệ thực vật

D620112

40

8         

Nông học

D620109

30

9         

Công nghệ thông tin

D480201

30

10       

Quản trị kinh doanh

D340101

30

 

2.      Các ngành xét tuyển thẳng cao đẳng

    

STT

Ngành xét tuyển

Mã ngành

Số lượng tuyển

1           

Sư phạm tiếng Anh

C140231

20

2           

Tin học ứng dụng

C480202

20

3           

Quản trị kinh doanh

C340101

20

4           

Lâm sinh

C620205

20

5           

Chăn nuôi

C620105

20

6           

Bảo vệ thực vật

C620112

20

 

    4. Phương thức xét tuyển thẳng:

    - Xét tuyển thẳng vào đại học :

    + Căn cứ vào kết quả học tập của của thí sinh trong 3 năm học bậc Trung học phổ thông để xét tuyển;

    + Xét tuyển thí sinh có điểm trung bình chung 3 môn học (theo khối thi tương ứng quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013) của các năm học Trung học phổ thông phải đạt từ trung bình trở lên;

    + Xét tuyển theo từng ngành học; lấy từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

    - Xét tuyển thẳng vào cao đẳng:

    + Căn cứ vào kết quả học tập của của học sinh trong 3 năm học bậc Trung học phổ thông để xét tuyển;

    + Xét tuyển thí sinh có điểm trung bình trung 3 môn học (theo khối thi tương ứng quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013) của các năm học Trung học phổ thông mỗi năm có ít nhất 1 môn phải đạt từ trung bình trở lên, không có môn nào dưới 3,0.

    + Xét tuyển theo từng ngành học; lấy từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

    Trường Đại học Tây Bắc xin trân trọng cảm ơn!

Thông báo Tuyển dụng giáo viên năm học 2013 - 2014

Năm học 2013 - 2014, Trường Đại học Tây Bắc tuyển bổ sung giáo viên cơ hữu cho Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chu Văn An, cụ thể như sau: