Thông báo Tuyển dụng giáo viên năm học 2013 - 2014

Năm học 2013 - 2014, Trường Đại học Tây Bắc tuyển bổ sung giáo viên cơ hữu cho Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Chu Văn An, cụ thể như sau: